B 8/2019 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum30.04.2019
Lämnats avStatens revisionsverk
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum03.05.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.05.2019
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum10.05.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum14.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.05.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum12.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum13.11.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 8/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum15.11.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum19.11.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2019
Behandlingen avslutad22.10.2019
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpartifinansiering  övervakning  öppenhet  korruption  valfinansiering  partier  bokföring  revision  Statens revisionsverk 
Senast publicerat 19.11.2019 15:13