B 8/2019 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Förberedande debatt
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum30.04.2019
Lämnats avStatens revisionsverk
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum03.05.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.05.2019
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum10.05.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum14.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.05.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2019
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordpartifinansiering  övervakning  öppenhet  korruption  valfinansiering  partier  bokföring  revision  Statens revisionsverk 
Senast publicerat 16.10.2019 16:10