Senast publicerat 27-11-2020 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 8/2020 rd

Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum17.03.2020Lämnats avFinlands delegation i OSSEBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

19.03.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2020.

Enda behandlingen

25.11.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 8/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

26.11.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

27.11.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat04.11.2020
Behandlingen avslutad19.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

säkerhetspolitikvalövervakningOrganisationen för säkerhet och samarbete i Europa