Senast publicerat 20-10-2021 10:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 8/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum17.06.2021Lämnats avRiksdagens justitieombudsmanBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

18.06.2021
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 1.12.2021.

Utskottsbehandling

Överlämnat09.09.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

riksdagens justitieombudsmängrundrättighetermänskliga rättigheterlaglighetsövervakningoffentlig förvaltningrättsstat