B 9/2017 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2016

Berättelseförfarande

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum31.05.2017
Lämnats avStatens revisionsverk
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum31.05.2017
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum01.06.2017
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum01.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum07.06.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum30.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2017.
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum12.12.2017
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 14, 9/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.06.2017
Behandlingen avslutad24.10.2017
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsekonomi  revision av statshushållningen  bokslut  offentlig ekonomi  statsbudgeter   
Senast publicerat 14.12.2017 10:52