B 9/2019 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUtskottets betänkande eller utlåtande
Betänkande
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum05.06.2019
UndertecknareFolkpensionsantaltens fullmäktige
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum11.06.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.06.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum19.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.09.2019
Behandlingen avslutad16.10.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsocialskydd  pensioner  sjukförsäkring  sociala förmåner  bokslut  Folkpensionsanstaltens fullmäktige  Folkpensionsanstalten 
Senast publicerat 16.10.2019 12:34