B 9/2019 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum05.06.2019
UndertecknareFolkpensionsantaltens fullmäktige
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum11.06.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.06.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum19.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum22.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum22.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum23.10.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 9/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum23.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum24.10.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum25.10.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.09.2019
Behandlingen avslutad16.10.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsocialskydd  pensioner  sjukförsäkring  sociala förmåner  bokslut  Folkpensionsanstaltens fullmäktige  Folkpensionsanstalten 
Senast publicerat 03-03-2020 17:10