EÄ 1/2018 rd

Mellanöstern, aktuell översikt

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Tagits upp till behandling
Datum06.02.2018
Utarbetareutrikesutskottet
Utskottet inledde ärendet.
Förfall
Datum16.04.2019
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordMellanöstern  krisen i Mellanöstern   
Senast publicerat 30.5.2019 16:41