EÄ 23/2018 rd

Läget för Finlands utvecklingspolitik 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Tagits upp till behandling
Datum23.05.2018
Utarbetareutrikesutskottet
Utskottet inledde ärendet.
Meddelande om dokument
utrikesutskottet
Datum05.06.2018
Antecknades ha inkommit: .
 
Förfall
Datum16.04.2019
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutvecklingspolitik  biståndsarbete   
Senast publicerat 30-05-2019 16:44