EÄ 23/2018 rd

Läget för Finlands utvecklingspolitik 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Tagits upp till behandling
Datum23.05.2018
Utarbetareutrikesutskottet
Utskottet inledde ärendet.
Meddelande om dokument
utrikesutskottet
Datum05.06.2018
Antecknades ha inkommit: .
 
Datum16.04.2019
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutvecklingspolitik  biståndsarbete   
Senast publicerat 16.4.2019 17:04