EÄ 31/2020 rd

Begränsning av personers rätt att röra sig till och från landskapet Nylands område med stöd av 118 § i beredskapslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Tagits upp till behandling
Datum26.03.2020
Utarbetareförvaltningsutskottet
Utskottet inledde ärendet.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 01-04-2020 14:07