EÄ 34/2018 rd

Utsläppsfri trafik 2045?

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utskottets beslut
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Tagits upp till behandling
Datum14.09.2018
Utarbetaremiljöutskottet
Utskottet inledde ärendet.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 03-04-2019 16:16