Senast publicerat 07-10-2020 19:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo EÄ 35/2020 rd

Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Utskottets eget ärende Tagits upp till behandling

Datum24.04.2020UtarbetaregrundlagsutskottetUtskottet inledde ärendet.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

rätt till informationriksdagsarbetegrundlagar