EÄ 36/2018 rd

Inrikesministeriets aktuella översikt

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Tagits upp till behandling
Datum25.09.2018
Utarbetareförsvarsutskottet
Utskottet inledde ärendet.
Förfall
Datum16.04.2019
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Försvarsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 30-05-2019 16:57