EÄ 36/2020 rd

Om ikrafthållandet av förbehållet till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utskottets beslut
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Tagits upp till behandling
Datum27.04.2020
Utarbetarearbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Utskottet inledde ärendet.
Meddelande om dokument
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Datum20.05.2020
Antecknades ha inkommit: utrikesministeriets utredning 9.4.2020 och rapport av GREVIO.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 16-06-2020 11:37