EÄ 54/2018 rd

Utredning av rätten att trots sekretessbestämmelserna till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeUtskottets betänkande eller utlåtande
Utlåtande
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Tagits upp till behandling
Datum19.12.2018
Utarbetareförvaltningsutskottet
Utskottet inledde ärendet.
Meddelande om dokument
förvaltningsutskottet
Datum19.12.2018
-
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 13-03-2019 14:31