Senast publicerat 15-01-2021 15:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo EUM 117/2020 rd

Työ- ja sosiaaliministereiden epävirallinen videokonferenssi 13.10.2020

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Europeiska rådets och EU-rådets möten Överlämnats

Datum08.10.2020Utarbetarestora utskottetUtskottet inledde ärendet.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden