Direkt till innehållet

EUM 12/2020 rd

Senast publicerat 09-03-2020 11:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo EUM 12/2020 rd

Mötet i Europeiska unions råd 4.3.2020 (Ylimääräinen OSA -nevosto)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Europeiska rådets och EU-rådets möten Överlämnats

Datum03.03.2020Utarbetarestora utskottetUtskottet inledde ärendet.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument