Senast publicerat 31-03-2021 13:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo EUM 3/2020 rd

Mötet i Europeiska unions råd 20.2.2020 (Rådet för utbildning)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Europeiska rådets och EU-rådets möten Överlämnats

Datum12.02.2020Utarbetarestora utskottetUtskottet inledde ärendet.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utbildningspolitiksamarbeteEU-länderEuropeiska unionen