Senast publicerat 11-02-2021 14:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 1/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens genomförandeförordning om riktmärken för beräkning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för åren 2021—2025, som ska antas med stöd av EU:s utsläppshandelsdirektiv

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Remittering till fackutskott

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum02.02.2021FöredragandeArbets- och näringsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden