Senast publicerat 18-05-2021 15:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 10/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om hantering av nödlidande lån efter covid-19-pandemin

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Remittering till fackutskott

Relevanta dokument

Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum15.02.2021FöredragandeFinansministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

09.04.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1787
Hänvisning till EU-dokument