Direkt till innehållet

E 100/2018 rd

Senast publicerat 18-02-2020 16:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 100/2018 rd

Statsrådets utredning: EU:s strategiska och långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum05.12.2018FöredragandeMiljöministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2018/1797
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

klimatförändringarutsläppstrategiklimatpolitikcirkulär ekonomibioekonomiutsläppshandelEuropeiska unionen