Senast publicerat 16-09-2022 15:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 105/2022 rd

Statsrådets utredning: Omfattande samarbets- och partnerskapsavtal mellan EU och Tadzjikistan

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum09.09.2022FöredragandeUtrikesministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

samarbeteinternationella överenskommelserförhandlingarutrikespolitiksäkerhetspolitikklimatförändringarEuropeiska unionenTadzjikistan