Senast publicerat 07-07-2020 12:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 115/2017 rd

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum13.12.2017FöredragandeStatsrådets kansliMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

26.04.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2017/1748
Hänvisning till Eutori
EU/2017/1750
Hänvisning till Eutori
EU/2017/1751
Hänvisning till Eutori
EU/2017/1752
Hänvisning till Eutori
EU/2017/1753
Hänvisning till Eutori
EU/2017/1754
Hänvisning till Eutori
EU/2017/1755

Sökord

valutaunionerframtidstabiliseringsmekanismerfonderfinanspolitikEuropeiska unionen