Senast publicerat 22-02-2023 14:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 119/2022 rd

Statsrådets utredning: E-skrivelse om godkännande av kommissionens delegerade förordning och OECD:s exportkreditarrangemang som utgör bilaga till den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum10.10.2022FöredragandeArbets- och näringsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/607/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

exportkrediterinternationellt samarbeteexportgarantiinternationella överenskommelserEU-förordningarEuropeiska unionenOECD