Senast publicerat 05-12-2022 11:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 123/2022 rd

Statsrådets utredning: Bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar om ett internationellt avtal om plastföroreningar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum13.10.2022FöredragandeMiljöministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/96/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

miljöföroreningmiljöskyddplastavfallinternationella överenskommelserförhandlingarEuropeiska unionen