E 125/2016 rd

Statsrådets utredning: Storbritanniens utträdesprocess ur EU - Lägesrapport

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Remittering till fackutskott
Relevanta dokument
Initialdokument
Referens
Referens
Referens
Referens
Referens
Referens
Referens
Referens
Referens
Referens
Referens
Referens
Referens
Referens
Referens
Referens
Referens

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum08.12.2016
FöredragandeStatsrådets kansli
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Kompletterande skrivelse
Datum31.03.2017
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum07.04.2017
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum21.04.2017
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum12.05.2017
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum15.09.2017
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum28.11.2017
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum13.12.2017
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum19.01.2018
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum06.04.2018
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum23.11.2018
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum12.12.2018
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum07.01.2019
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum15.03.2019
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum10.04.2019
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum20.09.2019
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum17.10.2019
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum31.01.2020
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Stora utskottets arbetsdelegation
+ Stora utskottet
+ Kulturutskottet
+ Underrättelsetillsynsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Miljöutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Lagutskottet
+ Finansutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordStorbritannien  medlemskap  EU-länder  utträde  Europeiska unionen 
Senast publicerat 20-02-2020 15:45