Senast publicerat 04-04-2018 14:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 125/2017 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om det europeiska medborgarinitiativet ”Förbjud glyfosat och skydda människor och miljön mot giftiga bekämpningsmedel”

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum02.02.2018FöredragandeJord- och skogsbruksministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2017/1830

Sökord

bekämpningsmedelmedborgarinitiativglyfosatväxtskyddEU-länderEuropeiska unionen