E 131/2018 rd

Statsrådets utredning: RIF; Förslag till förhandlingsmandat för andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen och ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Behandling StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum19.03.2019
FöredragandeJustitieministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Lagutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2019/0418
Hänvisning till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 29-11-2019 16:37