Senast publicerat 24-08-2021 13:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 158/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en handlingsplan för återhämtning och digital omställning inom medier och den audiovisuella sektorn (”Den europeiska mediesektorn under det digitala decenniet”)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum18.12.2020FöredragandeUndervisnings- och kulturministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1724

Sökord

audiovisuella branschenglobaliseringdigitalisering (process)coronavirussmittsamma sjukdomarstimulanspolitikEuropeiska unionen