Senast publicerat 05-03-2021 14:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 162/2020 rd

Statsrådets utredning: EU:s allmänna dataskyddsförordning; kommissionens genomförandebeslut om standardavtalsklausuler

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Remittering till fackutskott

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum08.01.2021Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden