Senast publicerat 19-02-2021 16:59
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 165/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om avtal mellan Europeiska unionen och Algeriet, Armenien, Bosnien och Hercegovina, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Tunisien och Turkiet om samarbete mellan Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och de behöriga myndigheterna för straffrättsligt samarbete i dessa tredjeländer

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum25.01.2021FöredragandeJustitieministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1649