Senast publicerat 29-04-2021 12:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 20/2021 rd

Statsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Island, Norge och Liechtenstein om framtida finansiella bidrag från EES- och Eftastaterna till främjande av ekonomisk och social sammanhållning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum09.03.2021Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument