E 29/2018 rd

Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021-2027

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Behandling StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum08.05.2018
FöredragandeStatsrådets kansli
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Kompletterande skrivelse
Datum16.11.2018
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum28.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum12.09.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Försvarsutskottet
+ Stora utskottet
+ Försvarsutskottet
+ Stora utskottet
+ Försvarsutskottet
+ Stora utskottet
+ Framtidsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Miljöutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Miljöutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Lagutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Finansutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Finansutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/0986
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordfinansiering  EU-länder  rättsstat  fonder  konkurrenskraft  Europeiska unionen 
Senast publicerat 16.9.2019 13:38