Senast publicerat 21-04-2021 14:17
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 33/2021 rd

Statsrådets utredning: Ceta-avtalet mellan EU och Kanada; förhandlingar om ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer för arkitekter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum23.03.2021Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden