Senast publicerat 24-05-2021 16:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 34/2021 rd

Statsrådets utredning: Fördjupa bankunionen och utveckla lagstiftningen om bankernas krishantering och insättningsgarantin

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Tidigare behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum24.03.2021FöredragandeFinansministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0069