Senast publicerat 23-04-2021 16:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 35/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om översynen av Europeiska unionen enligt mekanismen för översyn av genomförandet inom ramen för Förenta nationernas konvention mot korruption

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum29.03.2021FöredragandeJustitieministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument