Senast publicerat 19-05-2021 15:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 37/2020 rd

Statsrådets utredning: E-skrivelse till riksdagen om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter vad gäller tillämpningsdatum för vissa bestämmelser

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum17.04.2020FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0796
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

medicinteknisk utrustningcoronavirussmittsamma sjukdomarkravenlighetEuropeiska unionen