Senast publicerat 25-06-2021 14:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 38/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att stärka samarbetet kring återvändande och återtagande som en del av en rättvis, effektiv och övergripande migrationspolitik för EU

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum06.04.2021FöredragandeInrikesministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0149
Hänvisning till EU-dokument