Senast publicerat 01-09-2021 12:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 42/2021 rd

Statsrådets utredning: Digitala gröna intyg

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende StoU eller UtU

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Fortsatt behandling
Fortsatt behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum09.04.2021FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument