Senast publicerat 29-04-2021 12:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 43/2021 rd

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att på unionens vägnar förhandla om ändringar i konventionen om skydd av Europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (Bernkonventionen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum09.04.2021FöredragandeMiljöministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0324