Senast publicerat 11-03-2022 11:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 45/2019 rd

Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum25.10.2019FöredragandeFinansministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Kompletterande skrivelse

13.02.2020
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

fonderpenningpolitikstabiliseringsmekanismerbankerinternationella överenskommelserfördragEuropeiska unionen