Senast publicerat 07-03-2022 14:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 45/2021 rd

Statsrådets utredning: Förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T); revidering av förordningen, föregripande inflytande

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum15.04.2021Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

trafiknätEU-förordningarhavstrafikvägtrafikjärnvägstrafikflygtrafikinsjöfartEuropeiska unionen