Senast publicerat 09-09-2021 09:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 49/2021 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller undantag från mervärdesskatteplikt för import och vissa leveranser, med avseende på unionsåtgärder som vidtas av hänsyn till allmänintresset

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Fortsatt behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum23.04.2021FöredragandeFinansministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0375
Hänvisning till EU-dokument