Senast publicerat 02-09-2021 10:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 5/2021 rd

Statsrådets utredning: Strategi för hållbar och smart mobilitet – att sätta EU-transporterna på rätt spår för framtiden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Fortsatt behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum03.02.2021FöredragandeKommunikationsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1778
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

trafikpolitikintelligent teknikpersontrafikflygtrafikvägtrafikjärnvägstrafikinsjöfartgodstrafiktrafiksäkerhetEuropeiska unionen