Senast publicerat 02-06-2021 14:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 53/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens genomförandeförordning om riktlinjer för hur man bevisar att hållbarhetskriterierna för skogsbiomassa är uppfyllda, som ska antas med stöd av EU:s direktiv om förnybar energi

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum06.05.2021FöredragandeArbets- och näringsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument