Senast publicerat 24-05-2021 16:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 56/2021 rd

Statsrådets utredning: EU:s strategi för barnets rättigheter och förslaget till rådets rekommendation om inrättande av en europeisk barngaranti

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum12.05.2021FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument