Senast publicerat 19-05-2021 14:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 61/2019 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum31.01.2020FöredragandeStatsrådets kansliMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2019/1472

Sökord

miljöskyddhållbar utvecklingklimatförändringarbiodiversitetenergiförbrukning (energiteknik)miljöpolitikcirkulär ekonomiväxthusgaserEuropeiska unionen