Senast publicerat 29-06-2021 19:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 62/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Meddelande om en europeisk strategi för artificiell intelligens

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum25.05.2021Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

04.06.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0428
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument