Senast publicerat 04-10-2021 12:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 64/2020 rd

Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum04.06.2020FöredragandeStatsrådets kansliMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2018/0986
Hänvisning till Eutori
EU/2018/0993
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0962
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0971
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0974
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

stimulanspolitikcoronavirussmittsamma sjukdomarfinansieringEuropeiska unionen