Senast publicerat 21-06-2021 15:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 70/2021 rd

Statsrådets utredning: Genomförandeakt som antas med stöd av förordning (EU) 2018/1724 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information (Single Digital Gateway SDG) och utövande av rätten till kontroll enligt förordning (EU) nr 182/2011

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Remittering till fackutskott

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum04.06.2021FöredragandeArbets- och näringsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden