Senast publicerat 11-10-2021 11:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 73/2021 rd

Statsrådets utredning: Internationella havsforskningsrådets vetenskapliga råd om de totala tillåtna fångstmängderna för fiskbestånden i Östersjön för 2022

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandling StoU eller UtU

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum08.06.2021FöredragandeJord- och skogsbruksministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument