Senast publicerat 18-06-2021 15:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 75/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-strategi för covid-19-behandlingar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum10.06.2021FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument